Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Priepasné
Priepasné 109
906 15 Priepasné


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00  

Obec Priepasné
Priepasné 109
906 15 Priepasné

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 34 6547435

Web: http://www.priepasne.sk

E-mail: kancelaria@priepasne.sk

IČO: 00309851

DIČ: 2021039823

Bankové spojenie

IBAN: